Onroerend goed in nalatenschap: nu kosteloze schatting door Vlabel mogelijk.

22 november 2019

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Als u de waarde te hoog inschat, betaalt u te veel erfbelasting. Als u de waarde te laag inschat, wordt mogelijk een belastingverhoging toegepast. Binnenkort kunt u nu bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) … Read More

Verhuur met btw: de fiscus verduidelijkt…

22 november 2019

Zoals we eerder schreven, kunnen partijen er met ingang van 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om de verhuur van een gebouw aan de btw te onderwerpen. Daarnaast is vanaf 1 januari 2019 de kortdurende verhuur van een gebouw verplicht aan btw onderworpen. De Btw heeft hierover recent een circulaire gepubliceerd. Wat moet u daarvan … Read More