Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 23.03.2020 het gunstregime ‘onbelast bijverdienen’ vernietigd. Wat houdt dit concreet in?

Onbelast bijverdienen. Voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers of diensten van de deeleconomie bestond er sinds een tweetal jaar een fiscaal gunstregime (Wet van 18.07.2018, BS 26.07.2018).

Concreet hield deze regeling in dat zelfstandigen, werknemers, ambtenaren en gepensioneerden onder bepaalde voorwaarden een bedrag van € 6.340 (aj. 2021) konden bijverdienen zonder hierop personenbelasting, btw of sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd te zijn.

Nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof! Tegen deze regeling werd bezwaar ingediend door verschillende beroepsorganisaties en vakbonden. Dit bezwaar heeft nu geleid tot een vernietiging van deze regeling, aangezien ze in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Het Hof tempert wel de onmiddellijke gevolgen voor personen die onbelast bijverdienen door het fiscale gunstregime te handhaven voor de activiteiten die gepresteerd worden tot en met 31 december 2020. Men zal dus pas vanaf inkomstenjaar 2021 geen gebruik meer kunnen maken van deze regeling.

Het betreffende arrest kunt u terugvinden via de volgende link: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-053n.pdf