Investeringsaftrek

9 juli 2020

Laatst gewijzigd op 18 jun 2020 Wat houdt de maatregel in Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, … Read More

Corona update: vervroegde verliesaftrek goedgekeurd!

9 juli 2020

De Kamer heeft op 18 juni het wetsontwerp goedgekeurd dat ondernemingen de mogelijkheid biedt om verliezen van 2020 vervroegd af te trekken van hun winsten. Vervroegde verliesaftrek Veel ondernemingen worden door de corona-crisis geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Bedoeling van de vervroegde verliesaftrek is dat zij hun liquiditeitspositie kunnen versterken door een vervroegde verliesaftrek (‘carry back’). Concreet … Read More

Regeling ‘onbelast bijverdienen’ is ongrondwettig!

9 juli 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 23.03.2020 het gunstregime ‘onbelast bijverdienen’ vernietigd. Wat houdt dit concreet in? Onbelast bijverdienen. Voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers of diensten van de deeleconomie bestond er sinds een tweetal jaar een fiscaal gunstregime (Wet van 18.07.2018, BS 26.07.2018). Concreet hield deze regeling in dat zelfstandigen, … Read More