De Cremer verhuist

1 september 2023

Vanaf 1 september vind je ons in een gloednieuw kantoor. Ons nieuwe adres is Brechtseweg 70A, 2990 Loenhout.

Investeringsaftrek

9 juli 2020

Laatst gewijzigd op 18 jun 2020 Wat houdt de maatregel in Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, … Read More

Corona update: vervroegde verliesaftrek goedgekeurd!

9 juli 2020

De Kamer heeft op 18 juni het wetsontwerp goedgekeurd dat ondernemingen de mogelijkheid biedt om verliezen van 2020 vervroegd af te trekken van hun winsten. Vervroegde verliesaftrek Veel ondernemingen worden door de corona-crisis geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Bedoeling van de vervroegde verliesaftrek is dat zij hun liquiditeitspositie kunnen versterken door een vervroegde verliesaftrek (‘carry back’). Concreet … Read More

Regeling ‘onbelast bijverdienen’ is ongrondwettig!

9 juli 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 23.03.2020 het gunstregime ‘onbelast bijverdienen’ vernietigd. Wat houdt dit concreet in? Onbelast bijverdienen. Voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers of diensten van de deeleconomie bestond er sinds een tweetal jaar een fiscaal gunstregime (Wet van 18.07.2018, BS 26.07.2018). Concreet hield deze regeling in dat zelfstandigen, … Read More

Onroerend goed in nalatenschap: nu kosteloze schatting door Vlabel mogelijk.

22 november 2019

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Als u de waarde te hoog inschat, betaalt u te veel erfbelasting. Als u de waarde te laag inschat, wordt mogelijk een belastingverhoging toegepast. Binnenkort kunt u nu bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) … Read More

Verhuur met btw: de fiscus verduidelijkt…

22 november 2019

Zoals we eerder schreven, kunnen partijen er met ingang van 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om de verhuur van een gebouw aan de btw te onderwerpen. Daarnaast is vanaf 1 januari 2019 de kortdurende verhuur van een gebouw verplicht aan btw onderworpen. De Btw heeft hierover recent een circulaire gepubliceerd. Wat moet u daarvan … Read More